Enregistrez votre business dans l’application Afrisia!

test1_label

Wbsite :
Facebook :
Instagram :

Ditt tjänstavtal har blivit tydligare Hej! Du får det här e-postmeddelandet eftersom vi uppdaterar Villkor för Microsoft-tjänster, vilket gäller för en eller flera av Microsofts produkter eller tjänster som du använder. Vi gör de här ändringarna för att göra våra villkor tydligare för dig och för att täcka in nya produkter, tjänster och funktioner från Microsoft. Villkor för Microsoft-tjänster är ett avtal mellan dig och Microsoft (eller ett av dess koncernbolag), och de gäller för din användning av Microsofts produkter och tjänster online. Du kan läsa Villkor för Microsoft-tjänster i sin helhet här. Du kan även läsa mer om uppdateringarna på vår sida med frågor och svar. Där finns även en sammanfattning av de viktigaste ändringarna. Uppdateringarna av Villkor för Microsoft-tjänster träder i kraft 30 augusti 2019. Om du fortsätter använda våra produkter och tjänster efter 30 augusti 2019 innebär det att du godkänner uppdateringen av Villkor för Microsoft-tjänster. Om du inte godkänner villkoren kan du välja att sluta använda produkterna och tjänsterna och avsluta dina Microsoft-konton innan de här villkoren träder i kraft. Om du är förälder eller förmyndare är det du som är ansvarig för ditt barns/din tonårings användning av Microsofts produkter och tjänster, inklusive köp. Tack för att du använder Microsofts produkter och tjänster.